Beställningsportalen

Utbildningar

Hållbara medarbetare

Våra aktuella utbildningar

Datum: 20, 21, 22 och 23 november

Arbetsmiljöutbildning

Vi erbjuder en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud, med fokus på olika parters ansvar och samverkan samt integration av arbetsmiljöuppgifter i det dagliga arbetet. Utbildningen är uppdelad i fyra digitala halvdagar och syftar till att ge tydlig och pedagogisk information om aktuella områden.

Sista anmälningsdag: 31 oktober 2023

HLR-utbildning

Vi erbjuder en genomgripande utbildning i hjärt- och lungräddning samt första hjälpen för både företag och privatpersoner. Kursen ger livsavgörande praktisk och teoretisk grund, och ger dig färdigheter som att säkerställa fria luftvägar, hjärtkompressioner och hantering av luftvägsstopp. Du kommer även att lära dig om hjärtstartare, att stoppa blödningar, hantera brännskador och förebygga chock.

Utbildningar

Vi erbjuder ett mångsidigt urval av utbildningar som syftar till att stärka din kompetens och förbättra din arbetsmiljö. Här är några av våra utbildningar:

Arbetsmiljöutbildning (BAM)

Denna utbildning riktar sig till chefer och skyddsombud. Du kommer att lära dig grunderna i arbetsmiljöarbetet samt hur du som arbetsgivare kan fördela arbetsmiljöuppgifter. Efter genomförd utbildning erhåller du ett utbildningsbevis. Vi erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar som kan sträcka sig över två heldagar eller fyra halvdagar. Utbildningen berättigar även till stöd från AFA.

Härdplastutbildning

Denna utbildning riktar sig till personer som arbetar med härdplaster, inklusive de nya plasterna (diisocyanater). Utbildningen är ett krav för att få arbeta med härdplaster. Vi erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar som genomförs under en halvdag.

Kvartsdamm

Denna utbildning vänder sig till personer som arbetar med stendamm och syftar till att öka medvetenheten om de risker som är förknippade med detta arbete. Vi erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar som genomförs under en halvdag.

Hjärt- och lungräddning (HLR)

Denna utbildning på tre timmar ger dig nödvändiga kunskaper för att kunna rädda liv. Den inkluderar även information om användning av hjärtstartare. Utbildningen innefattar praktiska övningar på dockor och kan anpassas både för företag och som öppen utbildning.

Hjärt- och lungräddning med Första hjälpen (HLR med L-ABC)

Denna utbildning bygger på den vanliga HLR-utbildningen och inkluderar även första hjälpen vid andningsbesvär, blödningar och chock. Utbildningen erbjuds både som företagsanpassad och öppen utbildning och genomförs under en halvdag.

Ergonomiutbildning

Denna utbildning fokuserar på att minska risken för skador relaterade till felaktiga lyft och bristande arbetsmiljö vid kontorsarbete. Vi erbjuder både företagsanpassade och öppna utbildningar som kan genomföras under en hel- eller halvdag.

Rehabiliteringens grunder

Denna utbildning ger dig kunskaper för att bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete. Vi går också igenom hur ett samarbete med oss på Hela kan se ut. Utbildningen erbjuds både som företagsanpassad och öppen utbildning och genomförs under en halvdag.

Stress och utmattning

Denna utbildning fokuserar på att hantera stress och utmattningssyndrom, vilket är en av de största utmaningarna för vår hälsa idag och kan leda till långa sjukskrivningar. Du kommer att lära dig att identifiera tidiga varningssignaler och på så sätt ha möjligheten att förebygga dessa tillstånd. Utbildningen erbjuds både som företagsanpassad och öppen utbildning och genomförs under en halvdag.

Hälsosamt ledarskap

Det är viktigt att chefens arbetssätt påverkar hela arbetsgruppen positivt. Denna utbildning fokuserar på att utveckla ett hälsosamt ledarskap, vilket kan bidra till att arbetsgruppen trivs och mår bra. Utbildningen kan skräddarsys för företag eller erbjudas som en digital filmserie bestående av sju 30-minutersfilmer.

Vår utbildningsportfölj är utformad för att möta olika behov och vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativ och relevant kunskap för att främja en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Hör av dig till oss om du har frågor eller om du vill diskutera hur vi på Hela kan stötta dig som chef och företag kring olika utbildningsinsatser. Maila oss på kontakt@hela.se eller ring oss på 0176-17380.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.