Beställningsportalen

Chefsstöd

En helt ny, unik tjänst!

Chefsstöd

En stabil och sund chef är en förutsättning för att både medarbetare och arbetsplatsen ska må bra, och chefen har ansvar för att se till varje del och yrkesgrupp av ett företag eller organisation. Detta är inget lätt uppdrag, och det är naturligt att som chef behöva vägledning i sin profession. Som svar på detta erbjuder vi på Hela Företagshälsa chefsstöd, där vi fokuserar på chefsrollen och vad den innebär, och utgår från de speciella frågeställningar du som chef möts av i det dagliga arbetet.

Chefsstöd hos oss utgår från tanken att en chef också är en medarbetare, som kan behöva ett eget sorterande forum på neutral mark, för att spåra och tydliggöra sina egna processer. Detta är ofta både välgörande och viktigt då chefer idag har stora och många ansvarsområden.

Hur vet jag om jag behöver chefsstöd?

Det finns många omständigheter under vilka du som chef kan tänkas behöva stöd, och du är precis lika välkommen till oss oavsett. Kanske behöver du stöd i något av följande:

  • Du vill utveckla och hitta ytterligare stadga i ditt ledarskap.
  • Du befinner dig i processer med svåra personalärenden.
  • Du har hög arbetsbelastning, eller många stressfaktorer i det dagliga arbetet.
  • Du befinner dig i omorganisation och behöver hjälp med att hitta rätt i den nya kontexten.
  • Du befinner dig i en prövande situation privat, och behöver stöd i att bibehålla ett stabilt ledarskap trots detta.

Innan första mötet

Du behöver inte ha en färdig tanke eller agenda inför ett första möte, utan du kan komma precis som du är och lita på att du får hjälp att sortera och uttrycka dig när du väl är på plats. Du behöver heller inte ha formulerat en tydlig tanke om vad du behöver hjälp med, utan en känsla av att stöd behövs är alldeles tillräckligt. Vid ett första möte har vi ett sonderande samtal tillsammans, och kartlägger situationen för att tillsammans komma fram till vad vi ska fokusera på under följande möten.

Det kan också vara bra att veta att tjänsten ger dig som arbetsgivare ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Vi som jobbar med chefsstöd

Om du väljer att komma till Hela Företagshälsa för chefsstöd möter du vårt erfarna team inom individ- och organisationsstöd, där bland annat terapeuter, psykologer, organisationskonsulter och socionomer med vidareutbildning ingår. Alla har lång vana och stor kompetens av att arbeta med frågor som är relaterade till chefs- och ledarskap, och vi erbjuder alltid snabba tider.

Den moderna chefen har mycket ansvar och ställs ofta inför stora utmaningar. Vi vill vara ett stöd för dig i det arbetet.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.