Beställningsportalen

Chefshälsan

En helt ny, unik tjänst!

Chefshälsan

Chefshälsan är ett program som riktar sig till dig som chef och syftar till att främja en holistisk syn på chefsrollen. Programmet sträcker sig över 12 månader (eller längre om du önskar) och innefattar åtta individuella möten med en erfaren chefscoach eller organisationskonsult.

Chefshälsan fokuserar på fyra centrala områden:

  1. “Jag i arbetslivet”. Här får du som chef möjlighet att utforska dina tidigare motiv för att bli chef och hur dessa motiv påverkar ditt nuvarande arbetsliv.
  2. “Min hälsa”. Här går vi igenom din hälsa, både den fysiska och den mentala, och diskussioner förs kring exempelvis sömn, kostvanor, stressnivåer, samt eventuella sjukdomar och mediciner.
  3. “Mitt privatliv”. Vi vet att arbetslivet påverkar privatlivet och vice versa. Därför är en viktig del av Chefshälsan att också öppna för möjligheten att prata om ditt privatliv, och eventuella utmaningar där.
  4. “Mina ledarskapsfärdigheter och min övergripande roll som chef”. Här går vi igenom den yrkesmässiga kärnan i ditt chefsjobb, och vad du behöver fokusera på i din profession för att nå organisatoriska mål och må bra i ditt arbete.

Chefshälsans mål är att skapa långsiktigt hållbara chefer. Varje samtal inkluderar en reflektionsdel där du som chef får utvärdera ditt välmående och säkerställa att alla ovan nämnda områden är i balans. Genom att stödja dig som chef i din resa mot balans och välbefinnande bidrar Chefshälsan till att skapa en positiv arbetsplats, och att främja hälsa på både individuell och organisationsnivå.

Programmet initieras vanligtvis av HR-avdelningen eller företagsledningen och utgår från specifika utmaningar i organisationen, såsom tung arbetsbelastning eller omorganisering. Utöver de åtta planerade samtalen kan ytterligare möten erbjudas vid behov, och programmet kan anpassas till att sträcka sig under flera år om det behövs för att uppnå önskade resultat.

I Chefshälsan ingår även medicinskt stöd. Det innebär att du som chef kan få tillgång till läkare eller andra specialister såsom naprapater eller sjuksköterskor vid behov. Denna integrerade och omfattande tjänst är unik på marknaden och syftar till att ge dig som chef verktyg för att hantera utmaningarna i chefsrollen, och att ge stöd och vägledning för att du ska trivas i din chefsroll, utan avkall på din egen hälsa.

Chefshälsan strävar efter att skapa verklig förändring i chefsrollen och organisationen, och regelbundna avstämningar hålls med beställaren för att säkerställa att processen går i rätt riktning. Konfidentialiteten och anonymiteten för de individuella samtalen bevaras och endast relevant information som är godkänd av chefen delas med beställaren.

En balanserad och välmående chef har en positiv inverkan på hela arbetsgruppen, och kan bidra till att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Detta kan Chefshälsan bidra till att uppnå. Genom att stödja dig som chef i din personliga och professionella utveckling kan Chefshälsan bidra till att i förlängningen skapa en mer välmående och effektiv organisation och arbetsplats.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.