Beställningsportalen

Individ- och organisationsstöd

En helt ny, unik tjänst!

Individ- och organisationsstöd

På Hela Företagshälsa erbjuder vi individ- och organisationsstöd (IOS) för att stötta både medarbetare och företag i att hantera olika utmaningar och främja en hälsosam arbetsmiljö. Traditionellt sett har företagshälsa handlat om att få hjälp med fysiska besvär, men mycket har hänt och en modern företagshälsa erbjuder också råd, stöd och vägledning för både medarbetare, chefer och grupper.

Inom individ- och organisationsstöd erbjuder vi följande tjänster som kan hjälpa dig och ditt företag eller organisation att utvecklas:

Individuella samtal

Vi erbjuder individuella samtal för stöd och rådgivning, där en medarbetare kan få hjälp i specifika situationer för att hantera kriser eller svåra arbetsrelaterade situationer. Detta bidrar till att förebygga sjukskrivningar eller underlätta en snabb återgång till arbetet. Individstöd kan också vara användbart när en medarbetare upplever att något inte fungerar i arbetet, eller när det finns signaler om ohälsa som chefen uppfattar men som det saknas förtroende för att diskutera. Samtliga samtal behandlas med samma sekretess som inom allmänvården och återkoppling till chef sker alltid i samråd med medarbetaren. Tjänsten ger även dig som arbetsgivare ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Trepartssamtal

Trepartssamtal, där både chef och medarbetare deltar, är inte ovanligt och kan exempelvis avsluta en serie individuella samtal. Syftet med dessa samtal är att återkoppla och stärka det kollegiala bandet mellan chef och medarbetare samt att stötta det fortsatta samarbetet på arbetsplatsen.

Konflikthantering

Inom individ- och organisationsstöd kan vi också hjälpa till med konflikthantering. Friktion och konflikter kan uppstå i alla arbetsgrupper, och i dessa fall kan vi på Hela Företagshälsa agera som en neutral part och erbjuda stöd och medling för att hjälpa berörda parter att lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.

Handledning

Vi erbjuder också handledning i grupper, vilket ger arbetsgruppen möjlighet att tillsammans med en av våra handledare skapa en trygg och förtroendefull miljö där de kan reflektera över arbetssituationen och dess processer.

Chefsstöd

På Hela Företagshälsa erbjuder vi chefsstöd som fokuserar på chefsrollen och dess utmaningar. Vi förstår den moderna chefens ansvar, och vi finns här för att ge dig vägledning och stöd i ditt dagliga arbete som chef. Vi ser chefsstöd som en möjlighet för chefer att ha en egen neutral plats där de kan sortera och tydliggöra sina egna processer. Oavsett vilken situation du som chef befinner dig i, är du välkommen till oss för stöd. Det kan handla om att utveckla ditt ledarskap, hantera svåra personalärenden, hantera arbetsbelastning och stress, navigera genom omorganiseringar eller behålla ett stabilt ledarskap trots utmaningar i privatlivet.

Kartläggningar och utbildningar

På Hela Företagshälsa erbjuder vi utredningar och kartläggningar relaterade till den psykosociala arbetsmiljön, såsom fall av kränkande särbehandling och mobbning. Vid en kartläggning är syftet att identifiera och förstå den psykosociala arbetsmiljön, för att identifiera antingen problem eller positiva delar. En utredning däremot fokuserar på att lösa ett specifikt, redan definierat problem. Vidare kan utredningar involvera endast enskilda parter, medan kartläggningar innefattar hela arbetsgruppen.

Det är ofta svårt att veta vilken tjänst som passar bäst för din unika situation. Därför rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi tillsammans kan diskutera dina behov och vägleda dig till den optimala hjälpen. Vi ser dig som en viktig del i processen och vårt mål är att hjälpa dig utifrån den situation du befinner dig i.

Samtalsstöd kan vara till nytta för alla, och det finns ingen tröskel för när det är rätt att söka hjälp. Genom att ta tag i små bekymmer i ett tidigt skede går det att förebygga sämre mående, sjukskrivningar och konflikter. Samtalsstöd kan också bidra till att säkerställa en psykosocialt god arbetsmiljö och är ett sätt för dig som arbetsgivare att visa att du ser dina anställda och förstår att olika aspekter av deras tillvaro påverkar varandra.

Inom IOS arbetar erfarna socionomer med vidareutbildning, psykologer och psykoterapeuter. Ett besök hos någon av dessa kan variera beroende på dina behov och situation. Processen formas efter vad just du behöver, och du behöver varken ha förberett dig eller ha erfarenhet av samtalsterapi för att komma. Vi finns här för att ge dig det stöd du behöver och för att säkerställa att du får ut något värdefullt av varje samtal.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.