Beställningsportalen

Arbetsmiljö

En helt ny, unik tjänst!

Arbetsmiljö

Vad är arbetsmiljö?

För oss på Hela Företagshälsa är arbetsmiljön själva grunden i vårt arbete; att bidra till en god arbetsmiljö för dig och dina anställda är vårt huvudsakliga mål och vår stora drivkraft. Många tänker på den fysiska miljön, såsom ljus, buller och lyft, när de tänker på arbetsmiljö, men begreppet är egentligen mycket bredare än så. Arbetsmiljö innebär i precis lika stor utsträckning exempelvis förekomsten av mobbning, obekväma arbetstider och stress, det vill säga det som kallas organisatorisk och social arbetsmiljö. Allt som händer på jobbet, och allt som vi utsätts för när vi jobbar, utgör arbetsmiljön.

Ta hjälp med arbetsmiljöarbetet

I arbetsmiljölagen står det klart och tydligt att ingen ska riskera att bli sjuk eller skadas på eller av sitt jobb. I detta har arbetsgivaren ett ansvar, och måste arbeta aktivt för att minimera de risker som finns. Som ett systerbolag till Hela Företagshälsa finns företaget Grogrund Företagsutveckling som är specialiserat på arbetsmiljöfrågor, och erbjuder dig som chef allt stöd du behöver för att proaktivt arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och uppnå en god arbetsmiljö för dina anställda.

Våra arbetsmiljöingenjörer och -specialister handleder dig som chef i att leda och driva ett övergripande arbetsmiljöarbete. Vi erbjuder också flertalet arbetsmiljöutbildningar, som både finns i en mer allmän variant, och en som kan specialanpassas efter just ditt företag. Vi kan också hjälpa ditt företag att skapa policys och rutiner för arbetsmiljö, och att svara till Arbetsmiljöverket vid inspektionsmeddelanden.

Lång erfarenhet och specialistkompetens garanterar goda resultat

Hela Företagshälsa har genom Grogrund Företagsutveckling erfarenhet i arbetsmiljöfrågor som är svår att få någon annanstans. Alla våra medarbetare är specialister inom olika arbetsmiljöområden, och har dessutom alla varit chefer. Det gör att vi har både den nödvändiga kunskapen, och en förståelse för hur det är att arbeta med arbetsmiljöfrågor ur ett chefsperspektiv. Den kombinationen gör oss unika, och ger oss en stor bredd av verktyg för att kunna bidra till en bättre arbetsmiljö på ditt företag.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.