Beställningsportalen

Hälsoutveckling

Hälsoutveckling

Vi är dedikerade till att främja proaktiv hälsa hos dina medarbetare. Genom hälsokontroller kartlägger vi dina medarbetares hälsa, och vår hälsoutvecklare kan därefter arbeta med individerna som bedöms löpa högre risk för ohälsa.

När medarbetare som löper högre risk för ohälsa upptäcks genom hälsokontroller eller andra bedömningar, vidtar vi åtgärder för att hantera och minska dessa risker. Vi arbetar utifrån individens nuläge och sätter tillsammans upp realistiska hälsomål och planerar framåt. Det kan innefatta att anpassa kost, få recept eller träna för att uppnå både fysisk och psykisk balans.

Vi fokuserar på olika områden såsom fysisk aktivitet, tobaksavvänjning, kost och näringsintag samt träning för att främja psykisk hälsa. Genom motiverande samtal strävar vi efter att höja medarbetarens motivation att nå det uppsatta målet, samtidigt som vi tillsammans arbetar för att uppnå det.

Besöken kan antingen ske fysiskt eller online, och besöken anpassas efter dina och medarbetarens behov. I ett hälsoutvecklingsarbete funderar vi som en guide och ett stöd längs vägen mot en mer hållbar hälsa för dina medarbetare.

Vi arbetar också med så kallad hälsoekonomi, där vi genom att titta på kalkyler och framtida scenarier kan visa på hur hälsoutveckling kan påverka både individers och organisationers långsiktiga hälsa och ekonomi.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte, så berättar vi mer.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.