Beställningsportalen

Hälsokontroller

En helt ny, unik tjänst!

Hälsokontroller

En hälsokontroll kan du eller någon av dina medarbetare göra för att få en övergripande hälsostatus. Beroende på vilken typ av hälsoundersökning du väljer hjälper en sköterska eller läkare dig att identifiera hälsostatus och hälsorisker hos dina medarbetare, vilket bidrar till att minska risker för arbetsskador och annan ohälsa.

Den grundläggande hälsokontrollen sker med företagssköterska, och innefattar följande:

 • Genomgång av frågeformulär
 • Information kring livsstilsfrågor såsom kost, tobak, alkohol, motion och arbetsmiljö
 • Blodtryck och puls
 • Längd och vikt
 • Midjemått
 • Synscreening
 • Hörselundersökning
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Blodprov, där du kan välja mellan följande typer:
  • Kapillär blodprovstagning, där Blodvärde, kolesterolstatus samt blodsocker testas
  • Venös blodprovstagning, där Hb (blodvärde), blodsocker, blodfettsprofil, levervärden testas

Om du eller någon av dina medarbetare bedöms ha särskilda hälsorisker kan hälsokontrollen utökas med ett läkarbesök två veckor efter det första besöket. Då går läkaren igenom provsvaren med dig eller din medarbetare, och genomför en klinisk undersökning vilken utöver ovanstående komponenter innefattar vilo-EKG och en mer grundlig blodprovstagning.

Hälsoprofilbedömningar

Vi erbjuder också hälsoprofilsbedömningar, där fokus ligger på sambandet mellan livsstil och hälsa. All ovanstående provtagning ingår, men istället för hörsel- och synundersökning görs ett konditionstest, samt en individuell handlingsplan och målsättning för att ytterligare främja hälsan hos dig eller dina medarbetare. Tjänsten har ett pedagogiskt fokus där målet är att öka hälsofrämjande kunskap. Du kan också köpa denna tjänst som ett paket, där uppföljning efter ett halvår ingår.

Att tänka på inför en hälsokontroll

Inför en hälsokontroll finns det några saker att tänka på. Undvik att äta två timmar innan besöket, samt att träna hårt 24 timmar innan. Du behöver också vara frisk inför besöket, och inte ha någon infektion i kroppen. Ska du göra ett konditionstest behöver du också ta med dig ombyte då det kan jämföras med ett kortare träningspass. Inför vissa hälsokontroller behöver du vara fastande. Gäller detta för dig får du information om det innan ditt besök. Hälsokontrollen beräknas ta ungefär en timme.

Vad händer efter hälsokontrollen?

Du eller din medarbetare får återkoppling av sina provsvar en till två veckor efter besöket om vidare läkarbesök inte rekommenderas. Behövs en kompletterande läkarundersökning sker denna två veckor efter det första besöket. I återkopplingen ingår även hälsofrämjande rekommendationer.

När samtliga medarbetare genomfört sina hälsokontroller får du som arbetsgivare en skriftlig återkoppling innehållande en nulägesanalys på gruppnivå med åtgärdsförslag.

Välkommen till Hela Företagshälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Företagshälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att hjälpa dig och ditt företag att frodas. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr vårt samarbete efter dessa. I ett samarbete med oss kan du vara säker på att både hälsa och produktivitet för dig och dina anställda kommer att förbättras, vilket hjälper ditt företag att utvecklas i den takt du önskar.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler företag med vår passion. Vi har idag tre mottagningar: i Norrtälje, Solna och Åkersberga.