Beställningsportalen

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd 2023/2024

Den 1 februari 2024 är sista dagen att skicka in ansökningar för Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till Försäkringskassan. Vi på Hela Företagshälsa är en stolt godkänd leverantör av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Stödet är tillgängligt med syftet att underlätta för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, och för dig som arbetsgivare att agera direkt när du märker att en medarbetare mår dåligt. Vi på Hela Företagshälsa kan också hjälpa dig som kund att sammanställa och göra din ansökan mot en mindre ersättning. Allt du då behöver göra är att skriva under ansökan och skicka in den till försäkringskassan.

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar när en medarbetare upplever nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, eller behöver rehabilitering för att återvända till arbetsplatsen efter sjukskrivning. I arbetet med att uppfylla rehabiliteringsansvaret kan du behöva stöd från företagshälsovård eller liknande aktörer. Vi på Hela Företagshälsa kan erbjuda förebyggande åtgärder för att hantera ohälsa eller ge rehabiliteringsinsatser för att underlätta för en redan sjukskriven medarbetare.

Bidraget för arbetsinriktat rehabiliteringsstöd täcker insatser för en enskild medarbetare, både fysiska och psykiska. Det kan användas för att utreda ohälsa, identifiera åtgärder och upprätta en plan för återgång i arbete för medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är relevant vid situationer som upprepad korttidsfrånvaro, ohälsa eller signaler om ohälsa, behov av en plan för återgång i arbete, osäkerhet om medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till arbetsuppgifter, risk för sjukskrivning eller svårigheter att återvända till arbete efter sjukfrånvaro.

För att få bidraget kontaktar arbetsgivaren en godkänd anordnare som sedan redovisar genomförda insatser skriftligt. Bidraget täcker upp till 50% av kostnaden, och arbetsgivaren kan få maximalt 10 000 kronor per anställd och år, med en total maximal ersättning av 200 000 kronor per år för organisationer eller företag med samma organisationsnummer.

Efter att insatserna genomförts betalar arbetsgivaren anordnaren och kan därefter ansöka om bidrag hos Försäkringskassan. Ansökan bör ha kommit in senast den 1 februari året därpå och kräver att arbetsgivaren bifogar en kopia av fakturaunderlaget för att styrka kostnaden. Som ovan nämnt ordnar vi mer än gärna ansökan åt dig. Anmäl i så fall ditt intresse senast den 4 januari 2024.

Varmt välkommen till Hela Företagshälsa!

 
Dela den här nyheten:

Fler nyheter