Beställningsportalen

Fira världsdagen för säkerhets & hälsa på arbetsplatsen

Den 28 april är det den internationella dagen för säkerhets och hälsa på arbetsplatsen.

För att säkerhetsställa att medarbetare utsätts för minsta möjliga risk i sitt arbete kräver kunskap och systematiskt arbete. Som företagshälsa hjälper vi våra kunder med precis det och här följer några exempel på hur:

  • Att identifiera både fysika och organisatoriska risker genom insatser av arbetsmiljöingenjörer och  organisationskonsulter.
  • Utbilda i BAM, SAM och OSA
  • Att stödja vid uppstart av systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Genom förebyggande åtgärder så som hälsoundersökningar kunna se risker på individ-och gruppnivå.
  • Alkohol-och drogtest, slumpvis och/eller vid tillbud.
  • Att utföra medicinska hälsokontroller enligt lagkrav.
  • Stöd vid organisatoriska förändringar  

 

                                  Hoppas ni firar med oss!

 
Dela den här nyheten:

Fler nyheter