Hälsokontroller

Vaccinationer och körkortsintyg!

Hälsokontroller

En hälsokontroll kan du göra för att få en övergripande hälsostatus. Beroende på vilken typ av hälsoundersökning du väljer hjälper en sköterska eller läkare dig att identifiera hälsostatus och hälsorisker, vilket bidrar till att minska risker för såväl arbetsskador som annan ohälsa.

Den grundläggande hälsokontrollen sker med företagssköterska, och innefattar följande:

 • Genomgång av frågeformulär
 • Information kring livsstilsfrågor, såsom kost, tobak, alkohol, motion och arbetsmiljö
 • Blodtryck och puls
 • Längd och vikt
 • Midjemått
 • Synscreening
 • Hörselundersökning
 • Spirometri (lungfunktionstest)
 • Blodprov, där du kan välja mellan följande typer:
 • Kapillär blodprovstagning, där Blodvärde, kolesterolstatus samt blodsocker testas
 • Venös blodprovstagning, där Hb (blodvärde), blodsocker, blodfettsprofil, levervärden testas

Om du bedöms ha särskilda hälsorisker kan hälsokontrollen utökas med ett läkarbesök två veckor efter det första besöket. Då går läkaren igenom provsvaren med dig, och genomför en klinisk undersökning vilken utöver ovanstående komponenter innefattar vilo-EKG och en mer grundlig blodprovstagning.

Hälsoprofilbedömningar

Vi erbjuder också hälsoprofilsbedömningar, där fokus ligger på sambandet mellan livsstil och hälsa. All ovanstående provtagning ingår, men istället för hörsel- och synundersökning görs ett konditionstest, samt en individuell handlingsplan och målsättning för att ytterligare främja din hälsa. Tjänsten har ett pedagogiskt fokus där målet är att öka hälsofrämjande kunskap. Du kan också köpa denna tjänst som ett paket, där uppföljning efter ett halvår ingår.

Att tänka på inför en hälsokontroll

Inför en hälsokontroll finns det några saker att tänka på. Undvik att äta två timmar innan besöket, samt att träna hårt 24 timmar innan. Du behöver också vara frisk inför besöket, och inte ha någon infektion i kroppen. Ska du göra ett konditionstest behöver du också ta med dig ombyte då det är som ett kortare träningspass. Inför vissa hälsokontroller behöver du vara fastande. Gäller detta för dig får du information om det innan ditt besök. Hälsokontrollen beräknas ta ungefär en timme.

Vad händer efter hälsokontrollen?

Du får återkoppling av dina provsvar en till två veckor efter besöket om vidare läkarbesök inte rekommenderas. Behöver du en kompletterande läkarundersökning sker denna två veckor efter det första besöket. I återkopplingen ingår även hälsofrämjande rekommendationer.

Vi på Hela Privathälsa vet att behovet att kontrollera sin hälsa kan finnas i alla livets skeden, även utan en tydlig symptombild. Hos oss finns den sällsynta möjligheten att boka en hälsokontroll även om du känner dig fullt frisk.

Välkommen till Hela Privathälsa!

Kontakta oss idag för att boka en tid för konsultation.

Våra mottagningar

Hela Privathälsa har erbjudit företag och privatpersoner högkvalitativt arbete inom arbetsmiljö- och hälsofrågor sedan mitten på 1980-talet. Det har givit oss en ovärderlig kompetens och erfarenhet, som gör oss till en trygg partner för att främja din hälsa – på och utanför arbetsplatsen. Vi sätter dina behov i första rummet och skräddarsyr våra tjänster efter dessa. Hos oss kan du vara säker på att du blir omhändertagen, och vi ser det som vårt uppdrag att ge dig det du behöver för en god hälsa.

Idag är vi både stolta och glada över att vår verksamhet växer, och att vi på så sätt får möjlighet att nå ut till fler med vår passion för hälsa. Vi har idag två mottagningar: i Norrtälje och i Solna.