Arbetsmiljöutbildning – webbaserad

Hela Företagshälsovård bjuder in dig som chef och skyddsombud till en grundläggande arbetsmiljöutbildning.
Som chef uppbär du enligt arbetsmiljölagen ansvaret för arbetsmiljön på din arbetsplats. Om du är linjechef har du också ett ansvar att följa den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som arbetsmiljöansvarig chef har givit dig.
En bra arbetsmiljö bygger på att alla parter samverkar och att uppgifterna införlivas i det dagliga arbetet. Därför ser vi fördelar med att både chef och skyddsombud från samma företag deltar.
Vi kommer att förse er med en information över aktuellt område på ett systematiskt och pedagogiskt sätt där vi strävar efter enkelheten och tydligheten i alla viktiga delar.
Utbildningen är uppdelad i 4 stycken halvdagar.

Datum: 2/5, 3/5,9/5 och 10/5 (sista anmälningsdag 2023-04-25)
Tid: 08.30-12.00
Pris: 6 000 kr/deltagare exkl. moms
Utbildare: Arbetsmiljöexperter
Anmälan: kontakt@hela.se